POHDINTAANI

Työuraani on kuulunut sekä fysioterapeutin että opettajan työtä. Fysioterapeuttina olen työskennellyt vaikeasti liikuntavammaisten kanssa. Opetustyöni olen tehnyt nuorten ja aikuisten parissa. Sekä terapia- että opetustyöni ovat olleet sekä henkisesti että fyysisesti opettavaisia.

Näissä työelämän vaiheissa minulle tärkeiksi on tullut ihmisen kunnioittaminen, oikeudenmukaisuus ja ehdoton vaitiolovelvollisuus.

Aloitin Rosen - terapeuttikoulutukseni 2000 -luvun alkupuolella. Kokemuksellinen ja kiireetön keho-mielityöskentely tuntui minulle juuri silloin oikealta tavalta työstää omia kehoni jännityksiä ja uskomuksiani niistä. Rosen - terapeutiksi valmistuin syksyllä 2015.ROSENPUNAPUU

Joitakin oivalluksiani Rosen - opintomatkaltani, mikä jatkuu edelleen :

Herkkyys on voimavara eikä ominaisuus, jota täytyy pitää piilossa. Herkät kädet eivät ole tekniikkaa vaan ajattelen niin, että ne kertovat sen, miten juuri sillä hetkellä kykenet olemaan aidosti läsnä itseesi ja toiseen henkilöön.

Monilmeistä kehokommunikaatiosta sanat mukaan lukien tavoitamme ehkä vain murto-osan mutta tuo murto-osa, jonka tavoitamme voikin olla merkityksellistä juuri sillä hetkellä juuri sille ihmiselle.

On myös asioita, jotka ovat olleet ehkä vain unohduksissa ja nyt löytyneet uudelleen. Ymmärsin, että liike ja luonto ovat läsnä koko ajan tässä ja nyt, alati muuttuvana ja kuitenkin muuttumattomana.

Liikkeeseen ja luontoon voi liittää kaikenlaista mukavaa kuten musiikkia, avantouintia, ohjattuja liikuntatunteja, pitkiä kävelyjä, tuntureita, luonnon kuvaamista ja miksi ei myös piirtämistä. Asioita voi tehdä spontaanisti yrittämättä ihan vain omaksi iloksi. –

Rosen - metodi vaikuttaa yksin tai jonkin toisen hoitomuodon rinnalla kehoon ja mieleen. Se antaa mahdollisuuden vapautua fyysistä ja psyykkistä jännityksistä, tuoden tasapainoa, luovuutta, elävyyttä ja levollisuutta elämään.

Mitkä asiat tuovat iloa, keveyttä ja värejä sinun päivääsi?